Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
     Dnes je Streda 13. decembra 2017 - meniny má Lucia - pošlite pohľadnicu
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Web adresy
08.12.2017  - Oznam o rekonštrukcii
Oznamujeme rodičom, že od 11. 12. 2017 sa budú realizovať stavebné práce v I. pavilóne (1. – 4. ročník) – výmena podláh na chodbách a šatniach. Z tohto dôvodu bude organizácia vyučovania a ŠKD prebiehať podľa pokynov triednych učiteľov.
Ranný zber detí do ŠKD bude v telocvični – ranný vstup do budovy bude cez vchod ŠKD, v popoludňajších hodinách od 13:15 hod. bude vstup do ŠKD cez hlavný vchod do budovy školy.
08.12.2017  - Sv. Mikuláš
Dňa 6. decembra opäť zavítal na našu školu sv. Mikuláš. Žiaci 1. – 4. ročníka si pre neho pripravili krátky, no pekný program, ktorým potešili nielen sv. Mikuláša a anjelov, ale aj všetkých prítomných.
08.12.2017  - Svätoondrejský misijný jarmok
CZŠ sv. Michala v Michalovciach aj v tomto školskom roku 2017/2018 vďaka ochote a šikovným rukám našich učiteľov, rodičov a detí pripravila množstvo zaujímavých a pekných ručných výrobkov, ale aj sladkých drobností, ktoré sa ponúkali na misijnom jarmoku, ktorý sa uskutočnil 1. 12. 2017.
Kúpou výrobkov mohli ľudia podporiť nasledujúce akcie. Celkovo sa vyzbieralo 740 eur, ktoré budú poslané na tieto účely:
1. Rímskokatolíckej farnosti Narodenia Panny Márie Michalovce: 200 eur,
2. Saleziánom dona Bosca Michalovce: 200 eur, 3. Palotínom – Spoločnosti katolíckeho apoštolátu v Michalovciach: 120 eur, 4. Saleziánkam – Laura mládeži v Michalovciach: 120 eur, 5. Gréckokatolíckej cirkvi
v Michalovciach: 100 eur. Návštevníci sa mohli taktiež občerstviť v školskej jedálni, pričom pre deti boli taktiež premietané rozprávky. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí obetovali svoj voľný čas a šikovnosť svojich rúk.
05.12.2017  - Adventný veniec
Dňa 30. novembra naša škola opäť rozhodla pripraviť súťaž, v ktorej mohli deti uplatniť svoju kreativitu s ihličím. V tejto obľúbenej súťaži O Najkrajší adventný veniec súťažili žiaci v dvoch kategóriách z rozličných tried. Zvíťazili všetci, ktorí sa rozhodli vytvoriť tento neodmysliteľný symbol adventu, no prvé miesto v I. kategórii získali žiaci 6. ročníka a v II. kategórii žiaci 8. ročníka.
Počas nasledujúceho obdobia budeme sviece na venci zažínať na prvej hodine ráno a s modlitbou očakávať blížiace sa Vianoce. Vyrobené adventné vence nám 1. 12. posvätil p. kaplán T. Kormaník.
05.12.2017  - Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane
Dňa 29. 11. sa konalo arcidiecézne kolo súťaže zameranej na cirkevné dejiny i súčasnosť našej Cirkvi. Naši žiaci 8. ročníka: D. Kornúc, N. Lesníková, N. Pilová obsadili 10. miesto.
04.12.2017  - Týždeň boja proti drogám
Týždeň od 13. – 17. novembra bol na našej škole venovaný prevencii boja proti drogám. Pondelok 13. 11. bola cez šk. rozhlas vysielaná relácia: „Prečo povedať drogám NIE!“. Žiakom na I. stupni boli na triednických hodinách vysvetlené základy škodlivosti drog, pričom žiaci 4. ročníka zhotovovali na hodinách VYV protidrogové plagáty a na hodine PVC robili aj kvíz o škodlivosti drog. Na II. stupni žiaci zhotovovali projekty na danú tému, žiaci 7. a 9. ročníka absolvovali prednášku: „DROGY“ a žiaci 8. ročníka mali prednášku s názvom „ALKOHOLIZMUS U MLADISTVÝCH“ pod vedením p. Erdélyiovej.
archív aktualít
Vtip na tento deň Otestuj sa a hraj
Ľudia, ktorí nemajú nikdy čas, pracujú najmenej.
Patrónom katolíckych učiteľov je:
Ján Bosco  31%
Dominik Savio  46%
Ján de la Salle  23%
Hlasovalo 1378 ľudí
Školský rok 2017/ 2018
Teraz je prestávka. Do začiatku 1. hodiny je 71 min.
Najbližšie prázdninyvianočné.
Začínajú 23. 12. 2017
Dnešné menu:
- Polievka ruský boršč, chlieb
- Prívarok fazuľový so zemiakmi, varené vajce, jablko, ovocný čaj
Počasie - Michalovce
  Počasie si vyžaduje stiahnuť Adobe Flash Player.
  webmaster CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, tel: 056 / 6436203, czs@zsvolgomi.edu.sk Aktualizácia: 11. 12. 2017