Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
      Videogaléria
Fotogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Triedy

2. ročník

Triedny učitež:
Mgr. Henrieta Pižňarská
Žiaci:
Valentína Bendásová,  Gabriela Bilontová, 
Samuel Čižmár,  Martin Hric, 
Bruno Kanca,  Jankajová Karolína, 
Karin Kotrlová,  Stela Kovácsová, 
Vasil Kudrec,  Samuel Paulík, 
Viktória Pavlíková,  Tamara Popovičová, 
Sára Rusinkovičová,  Sofia Rusinkovičová, 
Valentína Šarová,  Magdaléna Tká?iková, 

Alex Ján Tožog

Rozvrh hodín
Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs@zsvolgomi.edu.sk Download