Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
      Úspechy
      Umiestnenie
      Testovanie 9
      Rozvrh hodín
      Predmety - testy
      Známky
      Úlohy
      Tvorba
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Triedy

2. ročník

Triedny učitež:
Mgr. Jana Brandisová
Žiaci:
Daniel Andrejov,  Katarína Bilontová, 
Patrícia Čuláková,  Juraj Gaži, 
Vladena Gažiová,  Mária Grajcárová, 
Nina Hakošová,  Sofia Hakošová, 
Miriam Knollová,  Nina Konečná, 
Diana Konečná,  Dávid Koscelanský, 
Filip Mandžák,  Bianka Marjovová, 
TomᚠPavlík,  Ema Struňáková, 

Nicolas Tokár, Veronika Topožanová, Vanessa Varadyová

Rozvrh hodín


Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs@zsvolgomi.edu.sk Download