Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
     Dnes je Streda 13. decembra 2017 - meniny má Lucia - pošlite pohľadnicu
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Web adresy
08.12.2017  - Oznam o rekonštrukcii
Oznamujeme rodičom, že od 11. 12. 2017 sa budú realizovať stavebné práce v I. pavilóne (1. – 4. ročník) – výmena podláh na chodbách a šatniach. Z tohto dôvodu bude organizácia vyučovania a ŠKD prebiehať podľa pokynov triednych učiteľov.
Ranný zber detí do ŠKD bude v telocvični – ranný vstup do budovy bude cez vchod ŠKD, v popoludňajších hodinách od 13:15 hod. bude vstup do ŠKD cez hlavný vchod do budovy školy.
08.12.2017  - Sv. Mikuláš
Dňa 6. decembra opäť zavítal na našu školu sv. Mikuláš. Žiaci 1. – 4. ročníka si pre neho pripravili krátky, no pekný program, ktorým potešili nielen sv. Mikuláša a anjelov, ale aj všetkých prítomných.
08.12.2017  - Svätoondrejský misijný jarmok
CZŠ sv. Michala v Michalovciach aj v tomto školskom roku 2017/2018 vďaka ochote a šikovným rukám našich učiteľov, rodičov a detí pripravila množstvo zaujímavých a pekných ručných výrobkov, ale aj sladkých drobností, ktoré sa ponúkali na misijnom jarmoku, ktorý sa uskutočnil 1. 12. 2017.
Kúpou výrobkov mohli ľudia podporiť nasledujúce akcie. Celkovo sa vyzbieralo 740 eur, ktoré budú poslané na tieto účely:
1. Rímskokatolíckej farnosti Narodenia Panny Márie Michalovce: 200 eur,
2. Saleziánom dona Bosca Michalovce: 200 eur, 3. Palotínom – Spoločnosti katolíckeho apoštolátu v Michalovciach: 120 eur, 4. Saleziánkam – Laura mládeži v Michalovciach: 120 eur, 5. Gréckokatolíckej cirkvi
v Michalovciach: 100 eur. Návštevníci sa mohli taktiež občerstviť v školskej jedálni, pričom pre deti boli taktiež premietané rozprávky. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí obetovali svoj voľný čas a šikovnosť svojich rúk.
05.12.2017  - Adventný veniec
Dňa 30. novembra naša škola opäť rozhodla pripraviť súťaž, v ktorej mohli deti uplatniť svoju kreativitu s ihličím. V tejto obľúbenej súťaži O Najkrajší adventný veniec súťažili žiaci v dvoch kategóriách z rozličných tried. Zvíťazili všetci, ktorí sa rozhodli vytvoriť tento neodmysliteľný symbol adventu, no prvé miesto v I. kategórii získali žiaci 6. ročníka a v II. kategórii žiaci 8. ročníka.
Počas nasledujúceho obdobia budeme sviece na venci zažínať na prvej hodine ráno a s modlitbou očakávať blížiace sa Vianoce. Vyrobené adventné vence nám 1. 12. posvätil p. kaplán T. Kormaník.
05.12.2017  - Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane
Dňa 29. 11. sa konalo arcidiecézne kolo súťaže zameranej na cirkevné dejiny i súčasnosť našej Cirkvi. Naši žiaci 8. ročníka: D. Kornúc, N. Lesníková, N. Pilová obsadili 10. miesto.
04.12.2017  - Týždeň boja proti drogám
Týždeň od 13. – 17. novembra bol na našej škole venovaný prevencii boja proti drogám. Pondelok 13. 11. bola cez šk. rozhlas vysielaná relácia: „Prečo povedať drogám NIE!“. Žiakom na I. stupni boli na triednických hodinách vysvetlené základy škodlivosti drog, pričom žiaci 4. ročníka zhotovovali na hodinách VYV protidrogové plagáty a na hodine PVC robili aj kvíz o škodlivosti drog. Na II. stupni žiaci zhotovovali projekty na danú tému, žiaci 7. a 9. ročníka absolvovali prednášku: „DROGY“ a žiaci 8. ročníka mali prednášku s názvom „ALKOHOLIZMUS U MLADISTVÝCH“ pod vedením p. Erdélyiovej.

  šk. rok:              zatvoriť archív
19.11.2017  - Stolný tenis
V okresnom kole v stolnom tenise chlapcov, ktoré sa konalo 15. 11.
na ZŠ v Strážskom chlapci: D. Dzurjo, R. Parihuz, D. Tkáč a B. Čornec
(9. ročník), obsadili pekné 2. miesto. Viac...
12.11.2017  - Riaditeľské voľno.
Riaditeľ CZŠ sv. Michala poskytuje žiakom školy z organizačných dôvodov na deň 16. novembra 2017 (štvrtok) - riaditeľské voľno.
Riaditeľské voľno riaditeľ školy poskytne z dôvodu účasti pedagogických zamestnancov na celodiecéznom metodickom dni katolíckych škôl a školských zariadení Košickej arcidiecézy. V tento deň nebude ani prevádzka školského klubu detí.
12.11.2017  - Hodina deťom
Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. Aj naša škola sa 10. 11. 2017 po prvýkrát zapojila do tejto zbierky a vyzbieralo sa 85€. Všetkým, ktorí prispeli v mene detí a ich príbuzných ĎAKUJEME.
07.11.2017  - Hodina deťom
2 percentá Vážení rodičia,
CZŠ sv. Michala v Michalovciach sa tento rok rozhodla po prvýkrát zapojiť do 19. ročníka Grantového programu Hodina deťom.
Cieľom zbierky, ktorá je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou, je najmä rozvíjať osobnosť každého dieťaťa, najmä vedomie vlastnej hodnoty, dôstojnosti a taktiež dosiahnuť, aby všetky deti boli prijaté a rešpektované so svojimi špecifickými potrebami.
Termín zbierky: 10. november 2017 na našej škole od 8:00 hod. do 13:00 hod. Prispieť môžete prostredníctvom detí alebo pri väčšom obnose peňazí aj samy osobne. ĎAKUJEME!
03.11.2017  - Október - mesiac úcty k starším
Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorým je nepochybne aj október sa nám pripomína jedna z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším.
Aj naša škola pri tejto príležitosti pozvala starých rodičov a zorganizovala popoludňajšie posedenie.
Dňa 26. 10. 2017 sa naše deti spolu so starými rodičmi zišli v našej školskej jedálni, aby si spoločnými silami vytvorili pekné jesenné výrobky z konárikov, šišiek a lístia. Strávili sme pekné popoludnie, kde sa mohli účastníci aj občerstviť a porozprávať. Viac...
02.11.2017  - Časopis Vision
Prinášame vám ďalšie číslo nášho školského časopisu.
02.11.2017  - Milión detí sa modlí ruženec
Aj tento rok sa naše deti spojili v modlitbe v našej školskej kaplnke dňa 18. októbra o 9.00 hod. pod vedením p. kaplána Mgr. T. Kormaníka. Pri tejto príležitosti sme si spomenuli na slová pátra Pia: „Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.“ Mnohí tvrdia, že detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Viac...
02.11.2017  - Deň výživy
Od 16. – 20. októbra 2017 na našej škole prebiehal farebný týždeň zdravia. Farba každého dňa symbolizovala určitú zložku potravy. Vyvrcholením všetkých aktivít bol 20. október, kedy sa v našej školskej jedálni konala ochutnávka: ovocia, zeleniny, nátierok, šalátov spojená s krátkou prezentáciou o zdravej výžive, ktorú si pripravila p. učiteľka Dzurjová. Viac...
27.10.2017  - Správa o činnosti školy a vzdelávací program
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 20106/2017
a školský vzdelávací program, podľa ktorého vyučujeme na I. a II. stupni čítajte v časti Info o škole / Správa a Program. Výchovný program ŠKD sa nachádza v časti Info o škole / Školský klub.
30.08.2017  - Začiatok šk. roka 2017/18
Riaditeľ CZŠ sv. Michala v Michalovciach oznamuje všetkým rodičom a žiakom školy, že školský rok 2017/2018 sa začne slávnostnou svätou omšou „Veni Sancte“ v kostole Narodenia Panny Márie
dňa 4.9.2017 so začiatkom o 9.00 hod.
Zraz žiakov je v areáli školy o 8.15 hod.
Vtip na tento deň Otestuj sa a hraj
Ľudia, ktorí nemajú nikdy čas, pracujú najmenej.
Patrónom katolíckych učiteľov je:
Ján Bosco  31%
Dominik Savio  46%
Ján de la Salle  23%
Hlasovalo 1378 ľudí
Školský rok 2017/ 2018
Teraz je prestávka. Do začiatku 1. hodiny je 71 min.
Najbližšie prázdninyvianočné.
Začínajú 23. 12. 2017
Dnešné menu:
- Polievka ruský boršč, chlieb
- Prívarok fazuľový so zemiakmi, varené vajce, jablko, ovocný čaj
Počasie - Michalovce
  Počasie si vyžaduje stiahnuť Adobe Flash Player.
  webmaster CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, tel: 056 / 6436203, czs@zsvolgomi.edu.sk Aktualizácia: 11. 12. 2017