Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
     Dnes je Štvrtok 22. februára 2018 - meniny má Etela - pošlite pohľadnicu
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Web adresy
19.02.2018  - Biologická olympiáda OK
Dňa 8. 2. 2018 sa náš žiak D. Tkáč (9. roč.) zúčastnil OK Biologickej olympiády v kategórii C a umiestnil sa na 5. mieste. Súťaž sa konala na ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach.
09.02.2018  - Dve percentá
2 percentáMilí rodičia, priatelia. Prosíme Vás o poukázanie 2 % z Vašich daní. Využívame ich na zakúpenie učebných pomôcok, skrášlenie exteriéru a interiéru školy a na kultúrne akcie určené pre žiakov našej - vašej školy. Za to Vám vyslovujeme úprimné poďakovanie. Prosíme Vás o zachovanie priazne aj v roku 2018. Viac...
08.02.2018  - Geografická olympiáda
Výsledková listina geografickej olympiády. Viac...
06.02.2018  - 25. výročie školy
Na začiatku šk. roka sme oslávili 25. rokov od založenia našej školy a túto slávnosť si môžeme pripomenúť aj videom z celého programu, ktorý sa uskutočnil v kostole Narodenia Panny Márie
06.02.2018  - Projekt Educate Slovakia
V dňoch 22. - 26. januára 2018 sme na CZŠ sv. Michala v Michalovciach úspešne realizovali projekt EDUCATE SLOVAKIA.
Dvaja zahraniční stážisti Sena z Turecka a Ignacio z Peru počas 20-tich vyučovacích hodín vyvolali na tvárach našich detí nadšený výraz, ktorý hovoril úplne za všetko. Kreatívne prezentovanie vzdialených krajín zážitkovou formou, priblížil deťom ázijskú a juhoamerickú kultúru, pestrofarebné tradície a zvyky (tance a hudbu), unikátnu architektúru a historické pamiatky (medzi nimi aj jeden z novodobých 7-dmich divov sveta - Machu Picchu v Peru), tradičné jedlá tureckej a peruánskej kuchyne a krásy prírody. Viac...
05.02.2018  - Matematická olympiáda
Dňa 24. januára 2018 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola 67. ročníka matematickej olympiády, ktorú organizovala ZŠ Okružná 17, Michalovce. Dosiahli sme tieto výsledky:
8. miesto – M. Lesník, kat. Z5
8. miesto – D. Tkáč, kat. Z9

  šk. rok:              zatvoriť archív
01.02.2018  - Riaditeľské voľno
Riaditeľ CZŠ sv. Michala v Michalovciach poskytuje žiakom školy z organizačných dôvodov na deň:
6. februára (utorok) - riaditeľské voľno.
V tento deň nebude ani prevádzka ŠKD. Riaditeľské voľno poskytne z dôvodu konania okresného kola geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnia žiaci základných škôl z okresu Michalovce.
31.01.2018  - Žijeme športovo
Žiaci 4. a 5. ročníka sa dňa 17. 1. 2018 zúčastnili otvorenia obnoveného zimného štadiónu v Michalovciach, kde fandili našim hokejistom v zápase Michalovce – Skalica. Za vstupenky ďakujeme p. Burinskému. Viac...
31.01.2018  - Rozhodnutie riaditeľa školy
Rozhodnutie riaditeľa školy o zmene príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa jednotlivých vekových kategórií stravníkov v šk. jedálni. Viac..
31.01.2018  - OK olympiády v anglickom jazyku
16. januára 2018 sa žiaci zo základných škôl dvoch okresov – Michalovce a Sobrance a osemročného gymnázia zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo na ZŠ T.J. Moussona v Michalovciach. Žiaci si v dvoch kategóriách overili svoje vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby a rozprávania. Naši žiaci získali:
10. miesto – M. Senaj, kat. 1A, 6. roč.
12. miesto – M. Senaj, kat. 1B, 9. roč.
Obom súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.
30.01.2018  - Lyžiarsky vácvik
Opäť aj tento rok sa časť našej školy vybrala na lyžiarsky výcvik do prekrásnej obce Ždiar, boli to žiaci 6. – 8. ročníka pod vedením učiteľov našej školy a pod duchovným vedením vdp. P. Bobera a so zdravotníčkou MUDr. M. Muchovou. V lyžiarskom stredisku Strednica strávili naši žiaci a pedagógovia celý týždeň od 15. 1 – 19. 1. 2018.Viac...
30.01.2018  - Výsledky celoslovenského testovania 5. ročníka ZŠ
Priemerná úspešnosť školy (v %)
- slovenský jazyk a literatúra – 64,0
- matematika – 66,5
Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %)
- slovenský jazyk a literatúra – 62,8
- matematika – 64,7
Zúčastnilo sa 16 žiakov 5. ročníka
23.12.2017  - Koledovanie na škole
Dňa 21. decembra si žiaci 1. stupňa pripravili pekný program plný kolied a vianočnej nálady, potešil našich malých, ale aj starších žiakov a vychovávateľov, ktorí s radosťou zdieľali vianočnú atmosféru, ktorú koledníci do našej školy v kaplnke priniesli. Viac...
23.12.2017  - Návšteva mestskej knižnice
Naši žiaci 4. ročníka sa v stredu 20. decembra zúčastnili dvoch výstav v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického, kde sa realizovala spoločná výstava žiakov zo ZUŠ v Michalovciach, ZUŠ v Sobranciach a ZŠ vo Vinnom. Bola výstupom tvorivých dielní, ktoré boli súčasťou projektu Cestujúce bábky. Druhou výstavou bola - Interaktívna výstava vedeckých hračiek, ktorá prispieva k naplneniu túžby malých i veľkých poznávať a učiť sa hrou. So všetkými výstavnými exponátmi – hračkami, neškolskými fyzikálnymi experimentmi a hlavolamami – sa mohol každý žiak, učiteľ, podľa svojej chuti vlastným tempom ľubovoľne dlho hrať. Viac...
15.12.2017  - Vision
Prinášame vám posledné tohtoročné číslo nášho školského časopisu.
14.12.2017  - Zemplínske zvončeky
Dňa 12. decembra sme sa zúčastnili súťaže v prednese duchovnej poézie a prózy Zemplínske zvončeky na ZŠ J. Švermu 6. Získali sme nasledujúce umiestnenia:
2. miesto – E. Struňáková, I. kat. poézia, 2. roč.
2. miesto – M. Mansour, I. kat. poézia, 4. roč.
2. miesto – J. Hospodárová, III. kat. poézia, 9. roč.
3. miesto – M. Senaj, II. kat. poézia, 6. roč.
3. miesto – N. Bubenková, II. kat. próza, 7. roč.
H. Janošková (5. roč.) získala cenu poroty.
Za reprezentáciu školy im ďakujeme.
14.12.2017  - Chváľme Pána
Dňa 11. 12. 2017 sme sa zúčastnili súťaže v speve náboženských piesní s názvom Chváľme Pána, ktorá sa realizovala na ZŠ J. Švermu 6. Obsadili sme nasledujúce miesta:
1. miesto – A. Hrdinská, II. kat. (5. roč.)
1. miesto – A. Kislanová, III, kat. (9. roč.)
3. miesto – D. Hrdinká, I. kat. (1. roč.)
3. miesto – V. Gočová , II. kat. (7. roč.)
V neposlednom rade ďakujeme M. Lesníkovi (5. roč.) a D. Pajonkovi (8. roč.) za výborný hudobný doprovod.
14.12.2017  - Turnaj v malom futbale žiakov
Dňa 8. 12. 2017 sa konal v Bardejove turnaj v malom futbale žiakov Košickej arcidiecézy. Zúčastnili sa ho žiaci: D. a J. Pajonk, D. a A. Kornúc, R. SIdor a T. Tokár – 8. ročník a z 9. ročníka: B. Čornec, J. Lörinc, D. Dzurjo, R. Parihuz a K. Palko. Získali pekné 6. miesto.
14.12.2017  - A slovo bolo u Boha
Na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (8. 12. 2017) sa naša škola zúčastnila krajského kola recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha, ktoré sa realizovalo v Cirkevnej spojenej škole v Humennom, kde bol súťažný deň slávnostne otvorený sv. omšou v školskej kaplnke.
Získali sme:
2. miesto – M. Mansour (4. roč.), II. kat. v prednese poézie
3. miesto – M. Senaj (6. roč.), III. kat. v prednese poézie
14.12.2017  - Olympiáda v AJ
Posledný novembrový týždeň sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.
Žiaci 6. - 9. ročníka preukázali svoje jazykové vedomosti a rečové zručnosti pri písaní testu a práci s obrázkom. Dosiahli takéto umiestnenia:
Kategória 1A:1. miesto: Marek Senaj (6. ročník)
    2. miesto: Juliana Topoľanová (6. ročník)
    3. miesto: Klára Muchová (7. ročník
Kategória 1B:1. miesto: Matej Senaj (9. ročník
    2. miesto: Daniel Dzurjo (9. ročník)
    3. miesto: MartinPočatko (9. ročník
Kategória 1C:1. miesto: Dominik Golas (8. ročník)
Víťazi jednotlivých kategórii budú našu školu reprezentovať v okresnom kole OAJ, ktoré sa uskutoční 16.1.2018.
08.12.2017  - Oznam o rekonštrukcii
Oznamujeme rodičom, že od 11. 12. 2017 sa budú realizovať stavebné práce v I. pavilóne (1. – 4. ročník) – výmena podláh na chodbách a šatniach. Z tohto dôvodu bude organizácia vyučovania a ŠKD prebiehať podľa pokynov triednych učiteľov.
Ranný zber detí do ŠKD bude v telocvični – ranný vstup do budovy bude cez vchod ŠKD, v popoludňajších hodinách od 13:15 hod. bude vstup do ŠKD cez hlavný vchod do budovy školy.
08.12.2017  - Sv. Mikuláš
Dňa 6. decembra opäť zavítal na našu školu sv. Mikuláš. Žiaci 1. – 4. ročníka si pre neho pripravili krátky, no pekný program, ktorým potešili nielen sv. Mikuláša a anjelov, ale aj všetkých prítomných.
08.12.2017  - Svätoondrejský misijný jarmok
CZŠ sv. Michala v Michalovciach aj v tomto školskom roku 2017/2018 vďaka ochote a šikovným rukám našich učiteľov, rodičov a detí pripravila množstvo zaujímavých a pekných ručných výrobkov, ale aj sladkých drobností, ktoré sa ponúkali na misijnom jarmoku, ktorý sa uskutočnil 1. 12. 2017.
Kúpou výrobkov mohli ľudia podporiť nasledujúce akcie. Celkovo sa vyzbieralo 740 eur, ktoré budú poslané na tieto účely:
1. Rímskokatolíckej farnosti Narodenia Panny Márie Michalovce: 200 eur,
2. Saleziánom dona Bosca Michalovce: 200 eur, 3. Palotínom – Spoločnosti katolíckeho apoštolátu v Michalovciach: 120 eur, 4. Saleziánkam – Laura mládeži v Michalovciach: 120 eur, 5. Gréckokatolíckej cirkvi
v Michalovciach: 100 eur. Návštevníci sa mohli taktiež občerstviť v školskej jedálni, pričom pre deti boli taktiež premietané rozprávky. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí obetovali svoj voľný čas a šikovnosť svojich rúk.
Viac...
05.12.2017  - Adventný veniec
Dňa 30. novembra naša škola opäť rozhodla pripraviť súťaž, v ktorej mohli deti uplatniť svoju kreativitu s ihličím. V tejto obľúbenej súťaži O Najkrajší adventný veniec súťažili žiaci v dvoch kategóriách z rozličných tried. Zvíťazili všetci, ktorí sa rozhodli vytvoriť tento neodmysliteľný symbol adventu, no prvé miesto v I. kategórii získali žiaci 6. ročníka a v II. kategórii žiaci 8. ročníka.
Počas nasledujúceho obdobia budeme sviece na venci zažínať na prvej hodine ráno a s modlitbou očakávať blížiace sa Vianoce. Vyrobené adventné vence nám 1. 12. posvätil p. kaplán T. Kormaník.
Viac...
05.12.2017  - Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane
Dňa 29. 11. sa konalo arcidiecézne kolo súťaže zameranej na cirkevné dejiny i súčasnosť našej Cirkvi. Naši žiaci 8. ročníka: D. Kornúc, N. Lesníková, N. Pilová obsadili 10. miesto.
04.12.2017  - Týždeň boja proti drogám
Týždeň od 13. – 17. novembra bol na našej škole venovaný prevencii boja proti drogám. Pondelok 13. 11. bola cez šk. rozhlas vysielaná relácia: „Prečo povedať drogám NIE!“. Žiakom na I. stupni boli na triednických hodinách vysvetlené základy škodlivosti drog, pričom žiaci 4. ročníka zhotovovali na hodinách VYV protidrogové plagáty a na hodine PVC robili aj kvíz o škodlivosti drog. Na II. stupni žiaci zhotovovali projekty na danú tému, žiaci 7. a 9. ročníka absolvovali prednášku: „DROGY“ a žiaci 8. ročníka mali prednášku s názvom „ALKOHOLIZMUS U MLADISTVÝCH“ pod vedením p. Erdélyiovej.
19.11.2017  - Stolný tenis
V okresnom kole v stolnom tenise chlapcov, ktoré sa konalo 15. 11.
na ZŠ v Strážskom chlapci: D. Dzurjo, R. Parihuz, D. Tkáč a B. Čornec
(9. ročník), obsadili pekné 2. miesto. Viac...
12.11.2017  - Riaditeľské voľno.
Riaditeľ CZŠ sv. Michala poskytuje žiakom školy z organizačných dôvodov na deň 16. novembra 2017 (štvrtok) - riaditeľské voľno.
Riaditeľské voľno riaditeľ školy poskytne z dôvodu účasti pedagogických zamestnancov na celodiecéznom metodickom dni katolíckych škôl a školských zariadení Košickej arcidiecézy. V tento deň nebude ani prevádzka školského klubu detí.
12.11.2017  - Hodina deťom
Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. Aj naša škola sa 10. 11. 2017 po prvýkrát zapojila do tejto zbierky a vyzbieralo sa 85€. Všetkým, ktorí prispeli v mene detí a ich príbuzných ĎAKUJEME.
07.11.2017  - Hodina deťom
2 percentá Vážení rodičia,
CZŠ sv. Michala v Michalovciach sa tento rok rozhodla po prvýkrát zapojiť do 19. ročníka Grantového programu Hodina deťom.
Cieľom zbierky, ktorá je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou, je najmä rozvíjať osobnosť každého dieťaťa, najmä vedomie vlastnej hodnoty, dôstojnosti a taktiež dosiahnuť, aby všetky deti boli prijaté a rešpektované so svojimi špecifickými potrebami.
Termín zbierky: 10. november 2017 na našej škole od 8:00 hod. do 13:00 hod. Prispieť môžete prostredníctvom detí alebo pri väčšom obnose peňazí aj samy osobne. ĎAKUJEME!
03.11.2017  - Október - mesiac úcty k starším
Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorým je nepochybne aj október sa nám pripomína jedna z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším.
Aj naša škola pri tejto príležitosti pozvala starých rodičov a zorganizovala popoludňajšie posedenie.
Dňa 26. 10. 2017 sa naše deti spolu so starými rodičmi zišli v našej školskej jedálni, aby si spoločnými silami vytvorili pekné jesenné výrobky z konárikov, šišiek a lístia. Strávili sme pekné popoludnie, kde sa mohli účastníci aj občerstviť a porozprávať. Viac...
02.11.2017  - Časopis Vision
Prinášame vám ďalšie číslo nášho školského časopisu.
02.11.2017  - Milión detí sa modlí ruženec
Aj tento rok sa naše deti spojili v modlitbe v našej školskej kaplnke dňa 18. októbra o 9.00 hod. pod vedením p. kaplána Mgr. T. Kormaníka. Pri tejto príležitosti sme si spomenuli na slová pátra Pia: „Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.“ Mnohí tvrdia, že detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Viac...
02.11.2017  - Deň výživy
Od 16. – 20. októbra 2017 na našej škole prebiehal farebný týždeň zdravia. Farba každého dňa symbolizovala určitú zložku potravy. Vyvrcholením všetkých aktivít bol 20. október, kedy sa v našej školskej jedálni konala ochutnávka: ovocia, zeleniny, nátierok, šalátov spojená s krátkou prezentáciou o zdravej výžive, ktorú si pripravila p. učiteľka Dzurjová. Viac...
27.10.2017  - Správa o činnosti školy a vzdelávací program
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 20106/2017
a školský vzdelávací program, podľa ktorého vyučujeme na I. a II. stupni čítajte v časti Info o škole / Správa a Program. Výchovný program ŠKD sa nachádza v časti Info o škole / Školský klub.
30.08.2017  - Začiatok šk. roka 2017/18
Riaditeľ CZŠ sv. Michala v Michalovciach oznamuje všetkým rodičom a žiakom školy, že školský rok 2017/2018 sa začne slávnostnou svätou omšou „Veni Sancte“ v kostole Narodenia Panny Márie
dňa 4.9.2017 so začiatkom o 9.00 hod.
Zraz žiakov je v areáli školy o 8.15 hod.
Zamyslenie na tento deň Otestuj sa a hraj
Kto je naozaj pokorný, nikdy si nebude myslieť, že sa mu dakde robí krivda.

F. Saleský

Patrónom katolíckych učiteľov je:
Ján Bosco  31%
Dominik Savio  46%
Ján de la Salle  23%
Hlasovalo 1519 ľudí
Školský rok 2017/ 2018
Vyučovanie už neprebieha.
Najbližšie prázdninyjarné.
Začínajú 26. 02. 2018
Dnešné menu:
- Polievka cícerová s cestovinou
- Morčacie prsia na pražský spôsob, zemiaková kaša, uhorkový šalát, voda sirupová
Počasie - Michalovce
  Počasie si vyžaduje stiahnuť Adobe Flash Player.
  webmaster CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, tel: 056 / 6436203, czs@zsvolgomi.edu.sk Aktualizácia: 19. 02. 2018