Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
     Dnes je Pondelok 26. júna 2017 - meniny má Adriána - pošlite pohľadnicu
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Web adresy
14.06.2017  - Malá olympiáda ANJ
Dňa 12. 6. 2016 sa uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku v mestskom kole, naši žiaci získali v I. kategórii (1. a 2. roč.):
7. miesto v I. kat. – B. Kanca – 2. roč.
10. miesto v I. kat. – S. Čižmár – 2. roč.
14.06.2017  - Zvonického literárne dni
Naša škola sa zúčastnila mestskej súťaže, ktorú vyhlásili primátor mesta Michaloviec pod názvom Zvonického literárne dni, ktorá sa konala 7. 6. 2017 v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach, naši žiaci získal tieto miesta:
Recitačná časť:
3. miesto: V. Varechová – 3. roč., I. kat. – próza
3. miesto: N. Bubenková – 6. roč., II. kat. – poézia
bez miesta: J.Hospodárová – 8. roč., III. kat. – poézia
Prezentačná časť regionálnych tradícií: v speve ľudových piesní – žiaci 6. ročníka so sprievodom.
14.06.2017  - Mestská športová olympiáda
V MŠO na IV. ZŠ Ul. Komenského 1 sa zúčastnili 4 žiaci našej školy, z ktorých najlepšie výsledky dosiahli:
3. miesto - J. Sivák, 6. roč. - kriket, 46,96 m, 5. - 6. roč.
4. miesto - D. Pajonk, 7. roč. - diaľka, 466 cm, 7. - 9. roč.
02.06.2017  - Mladý zdravotník
Dňa 26. mája sa žiaci ôsmeho ročníka: P. Bugriová, D. Okoličanyová, J. Hospodárová, B. Čornec a D. Dzurjo zúčastnili súťaže mladých zdravotníkov. V rámci okresu Michalovce a Sobrance naši žiaci obsadili
2. miesto. Viac...
29.05.2017  - Botanikiáda
Dňa 24. mája sme sa zúčastnili regionálneho kola botanikiády v nádhernom prostredí botanickej záhrady v Košiciach. Našu školu reprezentovali žiačky 5. roč.: Kačmárová S. a Kováčová V. Žiačky pod dohľadom pedagógov UPJŠ súťažili formou orientačnej hry v priestoroch botanickej záhrady. Pre učiteľov boli pripravené zaujímavé prednášky o nových poznatkoch v oblasti prírodných vied. Viac...
29.05.2017  - Pieseň pre sv. Otca
Dňa 15. mája sa žiaci našej školy zúčastnili arcidiecéznej súťaže Pieseň pre sv. Otca.
Dosiahnuté úspechy:
II. kat. – strieborné pásmo – Hrdinská A. (4. roč.)
III. kat. – zlaté pásmo – Kislanová A. (8. roč.)
duet – strieborné pásmo: Gočová V. (6. roč.), Kislanová A. (8. roč.)

  šk. rok:              zatvoriť archív
16.05.2017  - Zemplínska knižnica
Dňa 11. 5. 2017 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili akcie v Zemplínskej knižnici G. Zvonického v Michalovciach, ktorá sa organizovala vďaka Fondu na podporu umenia. Žiaci si vytvorili darček pre svoju mamičku ku Dňu matiek, popozerali a prečítali si rôzne knihy priamo v knižnici. Veľká časť žiakov si vypožičala krásne knihy aj domov. Viac...
15.05.2017  - Fyzikálne pokusy
Štvrtok 11. mája 2017 bol pre našich žiakov z 1. aj 2.stupňa netradičný. Z Levíc k nám prišli manželia Mária a Viliam Fekecovci z občianskeho združenia Spoznávaj vedu s putovnou výstavou fyzikálnych pokusov. Pri praktických ukážkach, ktoré si mohli i sami vyskúšať, žiaci spoznávali zákonitosti fyziky v praxi. Naučili sa ako si vyrobiť hudobný nástroj zo slamky alebo z trubice, hľadali ťažisko telesa, či sledovať ako skáču lopty rôznej veľkosti. Najzaujímavejšie však bolo vytvoriť plameň na ruke.
Ďakujeme za super zážitky a niekedy opäť dovidenia! Viac...
12.05.2017  - Noc čítanie Biblie
Žiaci a pedagógovia Cirkevnej základnej školy sv. Michala v Michalovciach sa zapojili do 7. ročníka projekt s názvom Noc čítania Biblie 2017. V tomto roku sa podujatie uskutočnilo 28. apríla 2017 a projekt vychádzal z inšpirácie Svätého Otca, ktorý nám v apoštolskom liste Misericordia et misera adresoval tieto slová: „Bolo by vhodné, aby každé spoločenstvo venovalo jednu nedeľu liturgického roka obnovenému úsiliu o šírenie, poznávanie a hlbšie pochopenie Svätého písma: jedna nedeľa celá venovaná Božiemu slovu, aby sme pochopili nevyčerpateľné bohatstvo, ktoré pochádza z trvalého dialógu Boha s jeho ľudom. Viac...
11.05.2017  - Ocenenie
Dňa 26. apríla 2017 sa uskutočnil VI. územný smen SČK v Michalovciach, ktorý zhodnotil činnosť územného spolku za uplynulé štyri roky. Snem bol zároveň príležitosťou poďakovať sa členom, dobrovoľníkom, partnerom a spolupracovníkom za podporu aktivít spolku Slovenského Červeného kríža v Michalovciach, ktorí sa v uplynulom období aktívne podieľali na našich aktivitách, dostávali pôsobenie SČK do povedomia verejnosti. Na návrh územnej rady bolo vyznamenanie odovzdané aj našej pani učiteľke PaedDr. Lenke Dzurjovej ako členke SČK a dlhoročnej učiteľke prvej pomoci.
04.05.2017  - Shakespeare' s Day
Dňa 28. 4. 2017 sa na ZŠ T. J. Moussona uskutočnil už 9. ročník prehliadky vlastnej tvorby a prednesu poézie a prózy pod názvom Shakespeare' s Day. Naši žiaci úspešne reprezentovali školu a získali:
1. miesto: D. Dzurjo - 2. kat. – prednes poézie a prózy
2. miesto: D. Golas - 1. kat. – vlastná tvorba
3. miesto: H. Hrdinská - 1. kat. – prednes poézie a prózy
cena poroty: D. Tkáč, M. Muchová - 2. kat. – vlastná tvorba
E. Brombergerová, N. Hredzáková, P. Bugriová, J. Hospodárová,
E. Mišovčíková, D. Okoličányová - divadelné predstavenie I want my mother back Všetkým srdečne blahoželáme!
03.05.2017  - Zážitkové čítanie
Zážitkové čítanie sa tento školský rok realizovalo v triedach 3. a 8. ročníka. Žiaci ôsmeho ročníka čítali a prezentovali knihu Malý princ, ktorú napísal Antoine de Saint-Exupéry. Žiaci tretieho ročníka čítali a prezentovali knihu Matka Františka, ktorú napísali D. M. Bagínová a Z. Krejčová. Viac...
28.04.2017  - IQ olympiáda
Náš žiak 7. ročníka Gregor Bugri bol dňa 26. apríla 2017 ocenený primátorom mesta a získal diplom za 6. miesto v súťaži IQ olympiáda.
K úspechu mu blahoželáme.
10.04.2017  - Matematická olympiáda
Naši žiaci sa zúčastnili okresného kola 66. ročníka matematickej olympiády, ktorú organizovala ZŠ Okružná 17, Michalovce. Dosiahli sme tieto výsledky:
10. miesto – D. Tkáč, kat. Z8
12. miesto – P. Harakaľ, kat. Z7
10.04.2017  - Jazykový kvet
Dňa 6.4.2017 sa konalo krajské finále súťaže Jazykový kvet 2017. Našu školu veľmi úspešne reprezentovali žiaci v dvoch kategóriách, kde získali takéto umiestnenia:
2.miesto: kat. II. AJ D PT I want my Mother Back (N. Hredzáková, N. Pilová, P. Bugriová, J. Hospodárová, E. Mišovčíková, D. Okoličanyová - VII. a VIII. ročník
3.miesto: kat. II. RJ P-P PT+ Kateryna Khodorovska - VI. ročník
31.03.2017  - Svetový deň vody
Za Svetový deň vody je označovaný 22. marec. Témou bola pre tento rok ,,Odpadová voda“. Rovnako ako tvrdí redakcia Odpady-portal.sk je dôležité poukázať na to, ako je voda prepojená so všetkými oblasťami života berúc do úvahy to, akú vodu ľudia potrebujú. Odpadové vody sú výsledkom ľudskej aktivity na celom svete. Viac...
27.03.2017  - Deň otvorených dverí
V pondelok, 20. marca a vo štvrtok 23. marca sa zišlo na našej škole niekoľko desiatok predškolákov, ktorí sa prišli pozrieť ako naša škola vyzerá zvnútra. Podujatie s názvom Deň otvorených dverí bolo úspešné a predškoláci sa zastavili na viacerých stanovištiach. Viac...
22.03.2017  - Pytagoriáda OK
V dňoch 14.03.2017 a 15.03.2017 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola 38. ročníka Pytagoriády, kde dosiahli tieto výsledky:
2. miesto – M. Senaj, kat. P5
4. miesto – M. Burinský, kat. P4
5. miesto – M. Senaj, kat. P8
7. miesto – M. Smerek, kat. P6
10. miesto – M. Burinský, kat. P3
10. miesto – J. Pajonk, kat. P7
16.03.2017  - Biologická olympiáda OK
OK Biologickej olympiády v kategórii C sa náš žiak D. Tkáč (8. roč.) umiestnil na 11. mieste.
16.03.2017  - Lyžiarsky kurz - Ždiar
Aj tento rok sa časť našej školy vybrala na lyžiarsky výcvik do prekrásnej obce Ždiar, boli to žiaci 7., 8. a 9. ročníka pod vedením učiteľov našej školy a pod duchovným vedením vdp. M. Muchu a so zdravotníčkou
MUDr. M. Muchovou. Viac...
16.03.2017  - Jazykový kvet – krajské semifinále
V súťaži Jazykový kvet na krajské finále postupujú:
- divadelné predstavenie I want my Mother Back – II. kat AJ dráma PT
- K. Khodorovská (VI. roč.) – II. kat. RJ poézia & próza PT cudzojazyčné prostredie
4. miesto: divadelné predstavenie Snow White and the Seven Dwarfs - I. kat AJ dráma PT
16.03.2017  - Matematická olympiáda
Na OK Matematickej olympiády postupujú:
kat. Z7 – P. Harakaľ (7. roč.)
kat. Z8 – D. Tkáč (8. roč.)
16.03.2017  - Hviezdoslavov Kubín šk. kolo
Na OK Hviezdoslavovho Kubína postupujú žiaci prvých miest v každej kategórii.
I. kategória:
poézia: 1. miesto: S. Dzurjová (4. roč.)
2. miesto: A. Hrdinská (4. roč.), V. Kotrlová (3. roč.)
3. miesto: M. Mansour (3. roč.), B. Kanca (2. roč.)
próza: 1. miesto: V. Varechová (3. roč.)
2. miesto: M. Burinský (4. roč.)
II. kategória:
poézia: 1. miesto: M. Senaj (5. roč.)
2. miesto: V. Gočová (6. roč.)
3. miesto: V. Kováčová (5. roč.)
próza: 1. miesto: H. Hrdinská (6. roč.)
2. miesto: N. Bubenková (6. roč.), N. Hredzáková (7. roč.)
3. miesto: V. Kačmárová (5. roč.)
III. kategória:
poézia: 1. miesto: J. Hospodárová (8. roč.)
2. miesto: D. Tkáč (8. roč.)
3. miesto: M. Fedorko (8. roč.)
próza: 1. miesto: D. Dzurjo (8. roč.)
2. miesto: D. Okoličanyová (8. roč.)
3. miesto: A. Kislanová (8. roč.)
13.03.2017  - Pozvánka
PROGRAM ZASADNUTIA RADY ŠKOLY
14.3.2017 o 16:15 hod.
1. Úvodná modlitba
2. Informácia zo stretnutia predsedov Rád škôl v Košickej arcidiecéze zo dňa 17.1.2017
3. Prerokovanie a schválenie Štatútu Rady školy
4. Voľba podpredsedu Rady školy
5. Prerokovanie návrhu a schválenie Plánu zasadnutí na rok 2017
6. Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 2017
7. Výsledky hospodárenia školy za predchádzajúci rok 2016
8. Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018
9. Diskusia
10. Rôzne
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
20.02.2017  - Dve percentá
2 percentáMilí rodičia, priatelia. Prosíme Vás o poukázanie 2 % z Vašich daní. Využívame ich na zakúpenie učebných pomôcok, skrášlenie exteriéru a interiéru školy a na kultúrne akcie určené pre žiakov našej - vašej školy. Za to Vám vyslovujeme úprimné poďakovanie. Prosíme Vás o zachovanie priazne aj v roku 2017. Viac...
10.02.2017  - OK Geografickej olympiády
Dňa 7. februára 2017 sa na našej škole konalo okresné kolo Geografickej olympiády (45. ročník) pre žiakov ZŠ a osemročného gymnázia. Spolu súťažilo 78 žiakov z nášho okresu, ktorí pracovali v troch kategóriách. Vypracovali testy z geografie v monotematickej a teoretickej časti, riešili praktické úlohy zamerané na zručnosť s mapou, atlasom a ďalšími pomôckami.
Ako sa im darilo zvládnuť náročné geografické zadania nájdete vo výsledkovej listine za okres Michalovce. Viac...
01.02.2017  - Projekt Educate Slovakia
Projekt bol realizovaný na našej škole od 23. 1. – 27. 1. 2017. Tento projekt sa organizuje pod záštitou Ministerstva školstva a organizácie AIESEC. Jeho zámerom bolo zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže. Projekt prispieva k Cieľom trvalo udržateľného rozvoja v oblasti Kvalitného vzdelávania. Viac...
31.01.2017  - Riaditeľské voľno
Riaditeľ CZŠ sv. Michala poskytuje žiakom školy z organizačných dôvodov na deň 7. februára (utorok) - riaditeľské voľno.
Riaditeľské voľno riaditeľ školy poskytne z dôvodu konania okresného kola geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnia žiaci základných škôl z okresu Michalovce. V tento deň nebude ani prevádzka školského klubu detí.
31.01.2017  - Výsledky celoslovenského testovania 5. ročníka ZŠ
Priemerná úspešnosť školy (v %)
slovenský jazyk a literatúra – 70,9
matematika – 64,1
Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %)
slovenský jazyk a literatúra – 63,1
matematika – 62,3
31.01.2017  - Matematická olympiáda
Dňa 24. januára 2017 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola 66. ročníka matematickej olympiády, ktorú organizovala ZŠ Okružná 17, Michalovce. Dosiahli sme tieto výsledky:
2. miesto – M. Senaj, kat. Z5
5. miesto – S. Kačmárová, kat. Z5
18.01.2017  - OK olympiády v anglickom jazyku
17. januára 2017 sa 43 žiakov zo základných škôl dvoch okresov – Michalovce a Sobrance a osemročného gymnázia zúčastnilo
okresného kola olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo na ZŠ T.J. Moussona v Michalovciach. Žiaci si v dvoch kategóriách overili svoje vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby a rozprávania. Naši žiaci získali:
7. miesto – N. Hredzáková, kat. 1A, 7. roč.
9. miesto – B. Pilová, kat. 1B, 9. roč. Obom súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.
09.01.2017  - Schválene nenormatívnych finančných prostriedkov
V decembri 2016 boli našej škole poskytnuté finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie:
a) výmena okenných a dverných konštrukcií – tretia časť
– vo výške 79 000 €
b) odstránenie havarijného stavu podláh – vo výške 35 881 €
15.12.2016  - Zemplínske zvončeky
Dňa 13. 12. 2016 sme sa zúčastnili jubilejného 11. ročníka súťaže v recitácií náboženských textov pod názvom Zemplínske zvončeky, ktorá sa realizovala na ZŠ J. Švermu 6. Obsadili sme nasledujúce miesta:
1. miesto – J. Hospodárová (8. roč.) – poézia, III. kat.
2. miesto – M. Senaj (5. roč.) – poézia, II. kat
3. miesto – N. Bubenková (6. roč.) – próza, II. kat.
3. miesto – N. Hredzáková (7. roč.) – poézia, III. kat. Pochvalné uznania – M. Burinský, S. Dzurjová, H. Janošková (4. roč.)
15.12.2016  - Chváľme Pána
Dňa 12. 12. 2016 sme sa zúčastnili jubilejného 11. ročníka súťaže v speve náboženských piesní s názvom Chváľme Pána, ktorá sa realizovala na ZŠ J. Švermu 6. Obsadili sme nasledujúce miesta:
1. miesto – A. Hrdinská, I. kat. (4. roč.)
2. miesto – A. Kislanová, III, kat. (8. roč.)
2. miesto – V. Gočová , II. kat. (6. roč.) Cena poroty – E. Struňáková (1. roč.)
15.12.2016  - A Slovo bolo u Boha
Na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (8. 12. 2016) sa naša škola zúčastnila krajského kola recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha, ktoré sa realizovalo v Cirkevnej spojenej škole v Humennom, kde bol súťažný deň slávnostne otvorený sv. omšou v školskej kaplnke. Viac...
15.12.2016  - Pytagoriáda
V dňoch 7. a 8. decembra 2016 sa na našej škole konalo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda pre žiakov 3. až 8. ročníka. Súťažiaci riešili počas 60 minút 15 logických matematických úloh. Viac...
15.12.2016  - Časopis
Vianočné číslo časopisu Vision hľadajte - v časti
Info o škole /Školský časopis.
13.12.2016  - Hudbou k radosti
Naša škola sa zapojila do projektu Nadácie Tatra banky pod názvom: Hudbou k radosti. Získali sme 400 €, vďaka ktorým si mohla naša škola dokúpiť hudobné nástroje pre školskú kapelu. Viac...
13.12.2016  - Divadlo Luskáčik
Naši žiaci šiesteho a siedmeho ročníka sa spolu s triednymi učiteľkami
v 7. decembrový mrazivý deň vybrali do Košíc na predstavenie s názvom Luskáčik. Viac...
25.11.2016  - Adventný veniec
Dňa 25. novembra 2016 naša škola rozvoniaval aihličím. Konala sa žiakmi obľúbená súťaž O Najkrajší adventný veniec.Viac...
22.11.2016  - Dni Vedy a techniky
Počas prebiahajúcich dní sa naši žiaci siedmeho ročníka dňa 18. 11. 2016 zúčastnili exkurzie vo výrobnom závode Yazaki Michalovce. Oboznámili sa s výrobou káblových zväzkov do automobilov
a s materiálmi na ich výrobu. Viac...
16.11.2016  - Stolný tenis
V okresnom kole v stolnom tenise chlapcov, ktoré sa konalo 10. 11.
na ZŠ v Strážskom chlapci: D. Dzurjo, R. Parihuz (8. ročník), M. Čornec
a Š. Soroka (9. ročník) obsadili pekné 2. miesto.
Tí istí žiaci 11. 11. v mestskom kole súťaže v stolnom tenise žiakov
O pohár primátora mesta získali takisto 2. miesto.
Dievčatá: B. Pilová, V. Šalátová, R. Čižmárová a M. Muchová (9. roč.)
v tomto mestskom kole obsadili 4. miesto.
03.11.2016  - Posedenie so starými rodičmi
Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorým je nepochybne aj október sa nám pripomína jedna z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším.
Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké
a nepoškvrnené. Aj naša škola pri tejto príležitosti pozvala starých rodičov. Viac...
26.10.2016  - Stolný tenis
Dňa 24. októbra sa chlapci: D. Dzurjo a R. Parihuz (8. roč.), Š. Soroka, M. Čornec (9. roč.) zúčastnili obvodného kola v stolnom tenise, ktoré sa konalo na ZŠ J. Švermu v Michalovciach. Obsadili pekné 1. miesto.
Dievčatá: B. Pilová, V. Šalátová, R. Čižmárová a M. Muchová (9. roč.) sa zúčastnili obvodného kola na ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach. Obsadili pekné 2. miesto.
24.10.2016  - Riaditeľské voľno
Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Michala v Michalovciach v súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z poskytuje žiakom školy z organizačných dôvodov na deň
             27. októbra 2016 (štvrtok) - riaditeľské voľno.
V tento deň nebude ani prevádzka ŠKD. Riaditeľské voľno poskytne riaditeľ školy z dôvodu účasti pedagogických zamestnancov na celodiecéznom metodickom dni katolíckych škôl a školských zariadení Košickej arcidiecézy.
14.10.2016  - Hvezdáreň
Ďňa 13. októbra 2016 sa žiaci 5. a 8. ročníka zúčastnili exkurzie do zrekonštruovaných priestorov hvezdárne v Michalovciach. Pútavou formou si zopakovali a prehĺbili vedomosti z geografie a fyziky. Počas krásneho slnečného dňa v kupole hvezdárne pomocou najväčšieho ďalekohľadu pozorovali Slnko a počítali slnečné škvrny. Viac...
06.10.2016  - Sv. Michal
Sviatok sv. Michala sme aj tento školský rok oslávili slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval pomocný biskup Košickej arcidiecézy Mons. PhDr. PsLic. Marek Forgáč, PhD. vo farskom kostole Narodenia Panny Márie.
22.09.2016  - Školský časopis
Prvé číslo časopisu Vision v tomto šk. roku hľadajte - v časti
Info o škole /Školský časopis.
09.09.2016  - Rozvrh hodín
Rozvrh na tento školský rok nájdete v časti Žiaci - Rozvrh hodín.
Šk. poriadok hľadajte v Info o škole/Školský poriadok.
Fotografie z úvodu šk. roka sú vo fotogalérii.
Kontakt na učiteľov nájdete v časti Pedagógovia.
25.08.2016  - Začiatok šk. roka
Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Michala oznamuje, že školský rok 2016/2017 začína 5. septembra 2016 (pondelok) o 9.00 hod. slávnostnou sv. omšou „VENI SANCTE“ v Rímskokatolíckom kostole narodenia Panny Márie.
Zraz žiakov je 8.30 hod. v areáli školy.
Vtip na tento deň Otestuj sa a hraj
Pani učiteľka sa pýta Jožka:
- Aké máte doma zvieratá?
- Doma máme psa, mačku a mrazené kurča.
Patrónom katolíckych učiteľov je:
Ján Bosco  31%
Dominik Savio  46%
Ján de la Salle  23%
Hlasovalo 1120 ľudí
Školský rok 2016/ 2017
Teraz je: 7. hodina.
Do prestávky zostáva:
22 min.
Najbližšie prázdninyletné.
Začínajú 03. 07. 2017
Dnešné menu:
- Polievka zeleninová s drožďovými haluškami
- Roštenka orientálna, tarhoňa, kompót, broskyne, limonáda
Počasie - Michalovce
  Počasie si vyžaduje stiahnuť Adobe Flash Player.
  webmaster CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, tel: 056 / 6436203, czs@zsvolgomi.edu.sk Aktualizácia: 14. 06. 2017