Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Školský rok a cirkevné sviatky
Organizácia školského roka 2018/ 2019
Prvý polrok Termíny Druhý polrok Termíny
Začiatok vyučovania 4. septembra Začiatok vyučovania 31. januára
Koniec vyučovania 1. februára Koniec vyučovania 29. júna
Prázdniny v školskom roku 2018/ 2019
Prázdniny Začiatok Koniec Začiatok vyučovania
          jesenné           30. októbra           31. októbra            2. novembra
          vianočné           23. decembra            5. januára            8. januára
          polročné            2. februára            2. februára            5. februára
          jarné           26. februára            2. marca            5. marca
          veľkonočné           29. marca            3. apríla            4. apríla
          letné            2. júla           31. augusta            3. septembra

Cirkevné sviatky v roku    a liturgické obdobia
Sviatok Deň
           Panna Mária Bohorodička 1. január
           Zjavenie Pána, Traja králi 6. január
           Krst Krista Pána 7. január
           Obetovanie Pána, Hromnice 2. február
           Popolcová streda 14. február
          Sv. Jozef, ženích Panny Márie 19. marec
          Zvestovanie Pána 25. marec
          Nedeľa utrpenia Pána (Kvetná) 25. marec
          Zelený štvrtok 29. marec
          Veľký piatok 30. marec
          Biela (Veľká) sobota 31. marec
          Veľkonočná nedeľa 1. apríl
          Veľkonočný pondelok 2. apríl
          Nedeľa Božieho milosrdenstva 8. apríl
          Nedeľa Dobrého pastiera 29. apríl
          Nanebovstúpenie Pána 10. máj
          Zoslanie Ducha Svätého - Turíce 20. máj
          Svätodušný pondelok 21. máj
          Najsvätejšia Trojica 27. máj
          Najsvätejšie Kristovo Telo a krv 31. máj
          Najsvätejšie Srdce Ježišovo 8. jún
          Narodenie sv. Jána Krstiteľa 24. jún
          Sv. Peter a Pavol 29. jún
          Premenenie Pána 6. august
          Nanebovzatie Panny Márie 15. august
          Narodenie Panny Márie 8. september
          Sedembolestná Panna Mária 15. september
          Misijná nedeľa 21. október
          Sviatok Všetkých svätých 1. november
          Nedeľa Krista Kráľa 25. november
          Prvá adventná nedeľa 9. december
          Nepoškvrnené Počatie Márie 8. december
          Štedrý deň 24. december
          Narodenie Pána 25. december
          sv. Štefan, prvý mučeník 26. december
          Svätá Rodina 30. december
   

                  - prikázané sviatky

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs@zsvolgomi.edu.sk Webmaster