Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Školský rok a cirkevné sviatky
Organizácia školského roka 2017/ 2018
Prvý polrok Termíny Druhý polrok Termíny
Začiatok vyučovania 5. septembra Začiatok vyučovania 31. januára
Koniec vyučovania 1. februára Koniec vyučovania 30. júna
Prázdniny v školskom roku 2017/ 2018
Prázdniny Začiatok Koniec Začiatok vyučovania
          jesenné           28. októbra           31. októbra            2. novembra
          vianočné           23. decembra            5. januára            9. januára
          polročné            3. februára            3. februára            6. februára
          jarné            6. marca           10. marca           13. marca
          veľkonočné           13. apríla           18. apríla           19. apríla
          letné            3. júla           31. augusta            4. septembra

Cirkevné sviatky v roku    a liturgické obdobia
Sviatok Deň
           Panna Mária Bohorodička 1. január
           Zjavenie Pána, Traja králi 6. január
           Krst Krista Pána 8. január
           Obetovanie Pána, Hromnice 2. február
           Popolcová streda 1. marec
          Sv. Jozef, ženích Panny Márie 19. marec
          Zvestovanie Pána 25. marec
          Nedeľa utrpenia Pána (Kvetná) 9. apríl
          Zelený štvrtok 13. apríl
          Veľký piatok 14. apríl
          Biela (Veľká) sobota 15. apríl
          Veľkonočná nedeľa 16. apríl
          Veľkonočný pondelok 17. apríl
          Nedeľa Božieho milosrdenstva 23. apríl
          Nedeľa Dobrého pastiera 7. máj
          Nanebovstúpenie Pána 25. máj
          Zoslanie Ducha Svätého - Turíce 4. jún
          Svätodušný pondelok 5. jún
          Najsvätejšia Trojica 11. jún
          Najsvätejšie Kristovo Telo a krv 15. jún
          Najsvätejšie Srdce Ježišovo 23. jún
          Narodenie sv. Jána Krstiteľa 24. jún
          Sv. Peter a Pavol 29. jún
          Premenenie Pána 6. august
          Nanebovzatie Panny Márie 15. august
          Narodenie Panny Márie 8. september
          Sedembolestná Panna Mária 15. september
          Misijná nedeľa 22. október
          Sviatok Všetkých svätých 1. november
          Nedeľa Krista Kráľa 26. november
          Prvá adventná nedeľa 3. december
          Nepoškvrnené Počatie Márie 8. december
          Štedrý deň 24. december
          Narodenie Pána 25. december
          sv. Štefan, prvý mučeník 26. december
          Svätá Rodina 31. december
   

                  - prikázané sviatky

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs@zsvolgomi.edu.sk Webmaster