Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
      Úspechy
      Umiestnenie
      Testovanie 9
      Rozvrh hodín
      Predmety - testy
      Známky
      Úlohy
      Tvorba
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Úspechy žiakov
Najvýraznejšie úspechy školy
     1. miesto - Jazykový kvet (KK) – div. predstavenie v anglickom jazyku: Teen angel - K. Babjáková, S. Bačkády,
    Z. Brandisová, L. Korinková, S. Kislan, K. Eštoková, R. Romanyszyn, B. Pilová, M. Muchová,
    E. Vargová, T. Saboslajová (2014 /2015)
     1. miesto - Envirománia - krajské kolo - P. Chrapek, S. Kislan, J. Petro, M. Potočný (2012 /2013)
     1. miesto - Okresné kolo Biblickej olympiády - V. Kužmová, B. Saloňová, L. Smetanová (2010 /2011)
     1. miesto - Zvonického literárne dni - spev - B. Šoganová (2007 /2008)
     1. miesto - Armáda v spoločnosti - M. Niemiec (2007 /2008)
     1. miesto - Celoslovenský projekt Ján Pavol II. v kat. „Pohľadnice" - M. Nemiec (2006 /2007)
     2. miesto - Jazykový kvet (KK) - div. predstavenie v anglickom jazyku: Sleeping Beauty -
    K. Babjáková, S. Bačkády, Z. Brandisová, L. Korinková, S. Kislan, K. Eštoková, A. Hurčík, J. Smetana,
    R. Romanyszyn, B. Pilová, V. Šalátová, M. Muchová, E. Vargová, T. Saboslajová (2013 /2014)
     2. miesto - Jazykový kvet (KK) - div. predstavenie v anglickom jazyku: Snehulienka a sedem trpaslíkov -
    B. Pilová, V. Šalatová, K. Babjaková, S. Bačkády, Z. Brandisová, K, Eštoková, A. Hurčík, S. Kislan,     L. Korinková, M. Pristášová, R. Romanyszyn, T. Saboslajová, J. Smetana, E. Vargová (2012 /2013)
     3. miesto - Jazykový kvet (KK) - div. predstavenie v anglickom jazyku: Seven Little Kids -
    N. Pilová, M. Senaj, S. Saloňová, M. Lesník, M. Burinský, S. Dzurjová, E. Čornecová, L. Štofová,
    S. Kačmárová, A. Kornúc, Š. Saboslaj, K. Muchová (2013 /2014)
     3. miesto - Metamorfózy slova (KK) - N. Bubenková (2013 /2014)
     3. miesto - Krajské kolo geografickej olympiády - L. Korinková (2012 /2013)
     3. miesto - Arcidiecézne kolo - A slovo bolo u Boha - D. Dzurjo (2012 /2013)
     3. miesto - Celoslovenský projekt Ján Pavol II. v kat. „Pohľadnice" - S. Buraš, K. Rovňak (2006 /2007)
     5. miesto - Jazykový kvet (CK) – div. predstavenie v anglickom jazyku: Teen angel - K. Babjáková, S. Bačkády,
    Z. Brandisová, L. Korinková, S. Kislan, K. Eštoková, R. Romanyszyn, B. Pilová, M. Muchová,
    E. Vargová, T. Saboslajová (2014 /2015)

Súťaže a olympiády vo výsledkoch za školský rok 2015 /2016

Obdobie:
   Biológia - rok 2015 /2016
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
OK 1. Súťaž mladých zdravotníkov B. Čornec
D. Dzurjo
J. Hospodárová
P. Bugriová
D. Okoličanyová
VII.
OK 6. Biologická olympiáda D. Tkáč VII.
   Cudzí jazyk - rok 2015 /2016
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
ObK 1. Európa v škole R. Romanyszyn VII.
MK 1. Olympiáda v anglickom jazyku – cudzojazyčné prostredie N. Dzurjaníková IV.
MK 1. Shakespeare´ Day D. Dzurjo IV.
MK 1. Shakespeare´ Day L. Korinková IX.
OK 2. Olympiáda v anglickom jazyku R. Romanyszyn IX.
MK 2. Olympiáda v anglickom jazyku M. Burinský II.
ObK 2. Európa v škole M. Senaj IV.
MK 2. Shakespeare´ Day N. Hredzáková VI.
MK 2. Shakespeare´ Day M. Muchová VIII.
MK 2. Shakespeare´ Day E. Vargová IX.
MK 3. Olympiáda v anglickom jazyku – cudzojazyčné prostredie J. Berešová IV.
OK 5. Olympiáda v anglickom jazyku D. Dzurjo VII.
MK 7. Olympiáda v anglickom jazyku V. Kotrlová II.
   Geografia - rok 2015 /2016
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
OK 3. Geografická olympiáda D. Dzurjo VII.
   Hudobná výchova - rok 2015 /2016
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
MK 1. Chváľme Pána, I. kat. sólo A. Hrdinská III.
MK 1. Chváľme Pána, II. kat. sólo A. Kislanová VII.
MK 1. Chváľme Pána, III. kat. sólo Z. Brandisová IX.
MK 1. Chváľme Pána, kat. duo A. Kislanová
Z. Brandisová
VII., IX
AK 1. Pieseň pre sv. Otca, I. kat. sólo A. Hrdinská III.
AK 2. Pieseň pre sv. Otca, III. kat. sólo Z. Brandisová IX.
MK 3. Chváľme Pána, kat. duo A. Kislanová
S. Kislan
VII., IX.
AK 3. Pieseň pre sv. Otca, II. kat. sólo A. Kislanová VII.
AK 3. Pieseň pre sv. Otca, IV.kat. duo A. Kislanová
Z. Brandisová
VII., IX.
   Matematika - rok 2015 /2016
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
OK 3. Pytagoriáda M. Senaj IV.
OK 5. Matematická olympiáda P. Harakaľ VI.
OK 5. Matematická olympiáda D. Tkáč VII.
OK 6. Pytagoriáda B. Pilová VIII.
OK 9. Pytagoriáda J. Pajonk VI.
   Rímskokatolícke náboženstvo - rok 2015 /2016
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
OK 4. Biblická olympiáda G. Bugri
J. Petrobr>R. Romanyszyn
VI., IX.
   Slovenský jazyk - rok 2015 /2016
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
RK 1. Zemplínske pero K. Babjáková IX.
ObK 2. Európa v škole J. Hospodárová VII.
MK 2. Zemplínske zvončeky S. Dzurjová III.
MK 2. Zemplínske zvončeky L. Štofová IV.
MK 2. Zemplínske zvončeky J. Hospodárová VII.
MK 2. Zvonického literárne dni N. Bubenková V.
MK 2. Zemplínske zvončeky M. Senaj IV.
KK 3. A slovo bolo u Boha N. Bubenková V.
OK 3. Hviezdoslavov Kubín N. Bubenková V.
MK 3. Zvonického literárne dni S. Dzurjová III.
MK 3. Zvonického literárne dni H. Hrdinská V.
OK 9. Olympiáda v slovenskom jazyku R. Romanyszyn IX.
   Telesná výchova - rok 2015 /2016
 Kolo  Miesto  Názov súťaže  Meno žiaka  Ročník
MK 1. Mestská športová olympiáda - diaľka D. Pajonk MK
ObK 1. Stolný tenis D. Dzurjo
Š. Soroka
S. Bačkády
J. Smetana
VII. – IX.
ObK 2. Malý futbal žiakov D. Kornúc
P. Harakaľ
R. Sidor
T. Tokár
M. Fedorko
J. Lörinc
S. Šveda
V. – VII.
MK 3. Pohár primátora mesta – Stolný tenis D. Dzurjo
Š. Soroka
S. Bačkády
J. Smetana
R. Čižmárová
V. Šalatová
B. Pilová
VII. – VIII.
 
Kolo: MO - mestská olympiáda, OK - okresné kolo, KK - krajské kolo, RK - regionálne kolo, AK - arcidiecézne kolo,
CK - celoslovenské kolo, MS - medzinárodná súťaž
Miesto: 1 - 10 umiestnenie na OK, KK, AK, CK
Ďakovné listy
   udeľujú sa žiakom všetkých typov a stupňov katolíckych škôl za mimoriadne výsledky dosiahnuté
     v študijnej a odbornej činnosti, záujmovo-umeleckej a športovej oblasti, ktorí v rámci Košickej
     arcidiecézy, v celoštátnom i medzinárodnom meradle reprezentujú katolícke školstvo.
   žiaci školy, ktorým bolo udelené ocenenie ďakovného listu :
    šk. rok: 2015 /2016 -  L. Korinková (9. roč.), R. Romanyszyn (9. roč.)
    šk. rok: 2014 /2015 -  T. Senajová (9. roč.)
    šk. rok: 2013 /2014 -  G. Mižáková (IX. roč.), G. Kislan (IX. roč.)
    šk. rok: 2012 /2013 -  B. Saloňová (IX.roč.), L. Smetanová (IX. roč.), V. Kužmová (IX.roč.)
    šk. rok: 2011 /2012 -  D. Murga (IX. roč.), V. Jarolímová (IX. roč.)
    šk. rok: 2010 /2011 -  P. Maskáľ (IX. roč.), B. Šoganová (IX. roč.)
    šk. rok: 2009 /2010 -  M. Niemiec (IX. roč.)
    šk. rok: 2006 /2007 -  L. Cisárová (IX. A)
    šk. rok: 2004 /2005 -  D. Koleno (VIII. roč.)
    šk. rok: 2003 /2004 -  M. Gancarčíková, E. Maskaľová, J. Tkáč (IX.B)
    šk. rok: 2002 /2003 -  V. Palečková (IX.A), H. Hocmanová, Š. Pataky (IX.B)
    šk. rok: 2001 /2002 -  T. Babják (VI. B), J. Gačková (VIII. A), F. Zitrický (VIII. A), V. Falis (VIII. B)
    šk. rok: 2000 /2001 -  L. Tomková(VI.roč), J. Gačková(VII.A), F. Zitrický (VII. A),
 Z. Zemáneková (VIII. roč.), M. Rusín (IX. A), T. Pčolinská (IX. B)
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs@zsvolgomi.edu.sk Webmaster