Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
      Nᚠpatrón
      Predmety a krúžky
      Charakteristika
      Zameranie
      Zo života školy
      Školský klub
      Jedáleň
      Školský poriadok
      Správa a Program
      Dokumenty, tlačivá
      Dve percentá
      Ver. obstarávanie
      Rada školy
      Školský časopis
      Školská knižnica
      Kontakty
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Dokumenty, tlačivá

  Dokumenty

   - zriaďovacia listina školy ( .pdf) tlačivá

   - správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ( .pdf)

   - školský vzdelávací program ISCED 1 ( .pdf)

   - školský vzdelávací program ISCED 2 ( .pdf)

   - výchovný program ŠKD ( .pdf)

   - školský poriadok ( .pdf)

   - štipendiá ( .pdf)

   - práva a povinnosti rodičov ( .pdf)

  Tlačivá

   - zápis žiaka ( .pdf)

   - školské potreby pre 1. roč. ( .pdf)

   - zápisný lístok na nepovinný predmet ( .doc)

   - zápisný lístok do školského klubu ( .pdf)

   - žiados o zápis do školského klubu ( .pdf)

   - prihláška na stravovanie ( .pdf)

   - potvrdenie o návšteve školy ( .pdf)

   - rozvrh ( .jpg)

Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs@zsvolgomi.edu.sk Webmaster