Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
      Nᚠpatrón
      Predmety a krúžky
      Charakteristika
      Zameranie
      Zo života školy
      Školský klub
      Jedáleň
      Školský poriadok
      Správa a Program
      Tlačivá, dokumenty
      Dve percentá
      Ver. obstarávanie
      Rada školy
      Školský časopis
      Školská knižnica
      Kontakty
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Záujmové krúžky

Organizácia záujmových krúžkov:

I. stupeň (1. - 4. roč)
    Krúžok žudového tanca - Mgr. Henrieta Pižňarská
    Práca s časopisom - Mgr. Jana Brandisová

II. stupeň (5. - 9. roč)
    Anglického jazyka - Mgr. Jozefína Romanyszynová
    Biblický - JUDr. Jana Mitrová PhD.
    Biologický krúžok - PaeDr. Lenka Dzurjová
    Hravá matematika - Ing. Lívia Gočová
    Hudobný krúžok - Mgr. Martin Saloň
    Matematika 9 - Mgr. Mária Sibalová
    Relaxačný krúžok - Mgr. Katarína Kuncová
    Slovenský jazyk a literatúra 9 - Mgr. Marta Pavlíková
    Športový - PaedDr. Lenka Dzurjová
    Tvorivé dielne - Mgr. Martina Lesníková
    Základy španielčiny - Mgr. Žofia Žalúdková

Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs@zsvolgomi.edu.sk Webmaster