Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
      Nᚠpatrón
      Predmety a krúžky
      Charakteristika
      Zameranie
      Zo života školy
      Školský klub
      Jedáleň
      Školský poriadok
      Správa a Program
      Tlačivá, dokumenty
      Dve percentá
      Ver. obstarávanie
      Rada školy
      Školský časopis
      Školská knižnica
      Kontakty
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Záujmové krúžky

Organizácia záujmových krúžkov:

I. stupeň (1. - 4. roč)
    Čitatežský krúžok - Mgr. Jana Brandisová
    Počítačový krúžok – Mgr. T. Kormaník
    Tvorivé dielne - Mgr. Martina Lesníková

II. stupeň (5. - 9. roč)
    Slovenský jazyk a literatúra 9 - Mgr. Katarína Kuncová
    Anglický jazyk - Mgr. Jozefína Romanyszynová
    Biblický krúžok - JUDr. Jana Mitrová PhD.
    Biologický krúžok - PaeDr. Lenka Dzurjová
    Geografický krúžok - Mgr. Mária Sibalová
    Hravá matematika - Ing. Lívia Gočová
    Hudobný krúžok - Mgr. Martin Saloň
    Matematika 9 - Mgr. Mária Sibalová
    Ruský jazyk - Mgr. Katarína Kuncová
    Športový - PaedDr. Lenka Dzurjová
    Základy spoločenských tancov - Mgr. Marta Pavlíková

Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs@zsvolgomi.edu.sk Webmaster