Web adresy
Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web pre Vás
  Telefónny zoznam
  Zlaté stránky
  Poštové smerové čísla
  Slovníky, skratky, atď
  Cestovné poriadky
  Tlačivá, inštitúcie, IČO, školy, MPC, atď.
   Tlačivá, dokumenty
   Inštitúcie
   Štatistika
   Metodické centrá
   Poukazy
   Infovek
   Školy, školské zariadenia, databázy
   Zoznam škôl - kódy
   Adresár cirkevných škôl
   Školský portál
   Zbierka zákonov
   IČO
   Katalóg firiem
  Hudba
  Cirkev
  Cirkevné školy - Košická arcidiecéza
  Médiá
  Pre rodičov
  Pre učiteľov a žiakov
  Multimediálne CD
  Tvorba webu
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs@zsvolgomi.edu.sk   webmaster