Web adresy
Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web pre Vás
  Telefónny zoznam
  Zlaté stránky
  Poštové smerové čísla
  Slovníky, skratky, atď
  Cestovné poriadky
  Tlačivá, inštitúcie, IČO, školy, MPC, atď
  Hudba
  Cirkev
  Cirkevné školy - Košická arcidiecéza
  Médiá
  Pre rodičov
  Pre učiteľov a žiakov
   Pedagogická dokumentácia
   Zborovňa
   Knižnica
   Bezkriedy
   Dakabinet
   Školský portál
   Učebné materiály
   Škola hrou
   Písomky pre 1. stupeň
   Rozprávky, básničky, pesničky, vymaľovánky
   Slovenský jazyk
   Angličtina
   Všetko z dejepisu
   Informatika
   Matematika
   Fyzika
   Chémia
   Zemepis
   Prírodopis
   Hudobná výchova - testy
   Dopravná výchova, mimoriadne situácie a iné
   Výtvarná interaktívne
  Multimediálne CD
  Tvorba webu
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs@zsvolgomi.edu.sk   webmaster