Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
      Videogaléria
Fotogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Fotogaléria 2017/2018
    « ovládanie fotogalérie »

15 11. 2017

05 ks

Stolný tenis

26 10. 2017

30 ks

Október - mesiac úcty k starším

20 10. 2017

20 ks

Deň výživy

Sv. Michal - Patrón školy

18. 10. 2017

04 ks

Milión detí sa modlí ruženec

04. 09. 2017

23 ks

Začiatok roka
- prváci

  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs@zsvolgomi.edu.sk Download