Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
      Úspechy
      Umiestnenie
      Testovanie 9
      Rozvrh hodín
      Predmety - testy
      Známky
      Úlohy
      Tvorba
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Testovanie 9

Externé testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ sa každoročne uskutočňuje s cieľom zisťovať individuálnu úroveň vedomostí a zručností žiakov z matematiky, vyučovacieho jazyka a zo štátneho jazyka. Výsledky testovania slúžia riaditeľom stredných škôl ako jedno z kritérií na prijatie žiaka na strednú školu.
Na tomto mieste vám prinášame výsledky našich deviatakov v porovnananí s ostatnými školami košického kraja, košickej arcidiecézi alebo v rámci Slovenska.


     Rok :
  MATEMATIKA 2013 - 10 najúspešnejších škôl v okr. MICHALOVCE MATEMATIKA 2013 - 10 najúspešnejších škôl v okr. MICHALOVCE

  SLOVENSKÝ JAZYK 2013 - 10 najúspešnejších škôl v okr. MICHALOVCE SLOVENSKÝ JAZYK 2013 - 10 najúspešnejších škôl v okr. MICHALOVCE

  MATEMATIKA 2013 - 10 najúspešnejších cirkevných škôl v KOŠICKEJ arcidiecéze MATEMATIKA 2013 - 10 najúspešnejších cirkevných škôl v KOŠICKEJ arcidiecéze

  SLOVENSKÝ JAZYK 2013 - 10 najúspešnejších cirkevných škôl v KOŠICKEJ arcidiecéze SLOVENSKÝ JAZYK 2013 - 10 najúspešnejších cirkevných škôl v KOŠICKEJ arcidiecéze

  MATEMATIKA 2013 - 10 najúspešnejších cirkevných škôl na SLOVENSKU MATEMATIKA 2013 - 10 najúspešnejších cirkevných škôl na SLOVENSKU
Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs@zsvolgomi.edu.sk Webmaster