Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
      Úspechy
      Umiestnenie
      Testovanie 5/9
      Rozvrh hodín
      Suplovamie
      Predmety - testy
      Známky
      Úlohy
      Tvorba
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Triedy

9. ročník - 2009/10

Triedny učitež:
PaedDr. Lenka Dzurjová
Žiaci:
Lenka Babičová,  Denis Bajužík, 
Jana Čižmárová,  Ivana Dobranská, 
Jakub Goč,  źudmila Harakažová, 
Jakub Kačmár,  Veronika Kiššová, 
Peter Kontuž,  Anna Kostrejová, 
Dominik Mydlo,  Matúš Niemiec, 
Zuzana Pilová,  Petra Preverčíková, 
Patrik Roško,  Matej Rovňak, 

Dávid Stanko, Miriama Šalatová, Ján Trčka, Anna Uhrinová, Monika VasižováSv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download