Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
      Úspechy
      Umiestnenie
      Testovanie 5/9
      Rozvrh hodín
      Suplovamie
      Predmety - testy
      Známky
      Úlohy
      Tvorba
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Triedy

8. ročník - 1992/93

Triedny učitež:
Mgr. Monika Méryová FMA
Žiaci:
Jozef Balog,  Tatiana Bendzáková, 
Miriam Brandisová,  Klaudia Brédová, 
Marek Činčár,  Martin Čverčko, 
Marek Gujdan,  Marianna Hadeková, 
Ladislav Ivančo,  Jozef Janoško, 
Martin Koscelanský,  Eva Kužhová, 
Veronika Martonová,  Radoslav Pšák, 
Marianna Puškárová,  Mária Schubertová, 

Martina Smereková, Marianna Šuňavská, Jozef Tkáč, Andrea Tkáčová, Silvia Tkáčová, Zuzana Varechová, Jozefína Verbická, Zuzana Vincová, Petra VološinováSv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download