Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
      Úspechy
      Umiestnenie
      Testovanie 5/9
      Rozvrh hodín
      Suplovamie
      Predmety - testy
      Známky
      Úlohy
      Tvorba
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Umiestnenie absolventov CZŠ na stredných školách
2015/2016
Typ školy Percentuálne vyjadrenie Počet %
Gymnáziá 
8 31
Umelecké školy 
2 8
Zdravotnícke školy 
2 8
Obchodné SOŠ 
0 0
Technické SOŠ 
5 19
Pedagogické SOŠ 
3 12
Ekonomické SOŠ 
1 4
Ostatné SOŠ 
0 0
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster