Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
      Úspechy
      Umiestnenie
      Testovanie 5/9
      Rozvrh hodín
      Suplovamie
      Predmety - testy
      Známky
      Úlohy
      Tvorba
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Tvorba žiakov

Video

  Video v programe Movie Maker, šk. rok 2011/2012 - Žiaci VII. a VIII. ročníka pod vedením p. učiteľa Mgr. Jaroslava Rovňaka na hodinách Informatiky vytvorili videopráce v programe Movie Maker

Projekt Zápis

  Návrh plagátu pre zápis prvákov, šk. rok 2011/2012 - Žiaci V. ročníka a VI. ročníka pod vedením p. učiteľa Mgr. Martina Saloňa na hodinách Informatiky vytvárali návrhy plagátu pre zápis žiakov do 1. ročníka.

Video

  Film podľa vlastného výberu, šk. rok 2011/2012 - Žiaci VIII. a IX. ročníka pod vedením p. učiteľa Mgr. Martina Saloňa na hodinách Informatiky vytvorili video na tému, ktorú si sami zvolili.

Projekt Comenius

  Projekt Comenius - šk. rok 2009/2011
V rámci projektu Comenius, boli naplánované aktivity, v ktorých vznikali určité výsledné produkty. Tie si prezrite v projektoch. Hlavným koordinátorom projektu je Mgr. Jozefína Romanyszynová.

Vesmír očami detí

  Vesmír očami detí, šk. rok 2009/2010 - Žiaci IV. - IX. ročníka sa zúčastnili súťaže Vesmír očami detí pod vedením p. učiteľky PaedDr. Renáta Erbyovej.

Zvonického literárne dni

  Zvonického literárne dni - výtvarné práce, šk. rok 2008/2009 - Žiaci V. a VII. ročníka sa svojimi prácami zúčastnili projektovej časti mestského kola súťaže Zvonického literárne dni.

Európa v škole

  Európa v škole - „Nápad, ktorý mi nedá spávať" - šk. rok 2008/2009
(prezentácia) - Matúš Niemiec ručne vytvoril obrázky sakrálnych stavieb v skicári a Pavel Hodáň túto tému multimediálne spracoval.

Európa v škole

  Európa v škole - výtvarné práce, šk. rok 2008/2009 - Žiaci III. a VII. ročníka sa zúčastnili projektu Európa v škole - pod vedením p. učiteliek Mgr. Zuzany Marcinovej a Mgr. Jozefíny Romanyszynovej.

Európa v škole

  Európa v škole - „Nápad, ktorý mi nedá spávať" - šk. rok 2008/2009
(prezentácia) - Žiak Kristián Hurčík sa svojou prezentáciou zúčastnil medzinárodného projektu organizovaného v krajinách Európy.

Zázračné Krajinkovo

  Zázračné Krajinkovo, šk. rok 2008/2009 (video)- Tesne pred príchodom eura na Slovensko sme uskutočnili akciu Zázračné Krajinkovo. Žiaci dostali možnosť podieľať sa na skrášlení a zobrazení charakteristických čŕt vybraných krajín EÚ

Matúš Nemiec - predmet Technické práce

  Matúš Nemiec - predmet Technické práce, šk. rok 2008/2009 - Myslíte si, že program Skicár úplne ovládate a už vás v ňom nič neprekvapí. Pozrite si, čo dokáže v tomto programe vytvoriť žiak Matúš Nemiec. Veľkonočné tvorivé dielne
  Tvorivé dielne - šk. rok 2007/2008 - Na Veľku noc sa uskutočnili Tvorivé dielne pod vedením p. vychovávateľky Alexandry Hospodárovej. Deti pracovali so sádrovými odliatkami.

Šikovné ruky

  Krúžok Šikovné ruky - šk. rok 2007/2008 - V šk. klube pracuje krúžok Šikovné ruky pod v p. vychovávateľky Alexandry Hospodárovej. Pozrite si ich výrobky.
Adventný veniec - šk. rok 2007/2008
  Adventný veniec - šk. rok 2007/2008 - Každý rok usporadúvame súťaž o najkrajší adventný veniec, ktorú organizuje p. učiteľka Mgr. Alžbeta Puškárová.

Vesmír očami detí

  Vesmír očami detí - šk. rok 2007/2008 - Žiaci IV. a VII. ročníka sa zúčastnili súťaže Vesmír očami detí pod vedením p. učiteľky PaedDr. Renáta Erbyovej.

Teleprojekt Ján Pavol II.
  Teleprojekt Ján Pavol II. - šk. rok 2007/2008 (prezentácia) - II. ročník, žiaci Michal Kostrej, Michal Polák.Teleprojekt Ján Pavol II.

  Teleprojekt Ján Pavol II. - šk. rok 2006/2007 (prezentácia) - teleprojektom Ján Pavol II. sme si chceli pripomenúť prvé výročie úmrtia Svätého Otca. V tomto projekte získali žiaci Kristián Rovňak a Samuel Buraš 3. miesto.

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster