Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
      Úspechy
      Umiestnenie
      Testovanie 5/9
      Rozvrh hodín
      Suplovamie
      Predmety - testy
      Známky
      Úlohy
      Tvorba
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Triedy

8. A - 1996/97

Triedny učitež:
Mgr. Marta Tkáčová
Žiaci:
Martina Bendzáková,  źudmila Benejová, 
Patrícia Bruňáková,  Peter Ďurčák, 
Jozef Ďurík,  Lucia Gederová, 
Katarína Greňová,  Lenka Hakošová, 
Lucia Hančárová,  Danka Juhásová, 
Matúš Kramárek,  Rastislav Kundrík, 
Marián Marcinko,  Veronika Meňušová, 
Adriana Mitrová,  Dominika Molnárová, 

Mária Molnárová, Zoja Novobilská, Lenka Ondovčíková, Ján Seman, Michaela Silvašiová, Jana VološinováSv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download