Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
      Úspechy
      Umiestnenie
      Testovanie 5/9
      Rozvrh hodín
      Suplovamie
      Predmety - testy
      Známky
      Úlohy
      Tvorba
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Triedy

8. B - 1995/96

Triedny učitež:
Mgr. Jozefína Lopúchová
Žiaci:
Štefan Andrejco,  Jozef Breda, 
Emil Ciganoc,  Ladislav Činčár, 
Peter Gajarský,  Andrea Gederová, 
Andrea Hospodárová,  Lenka Humeníková, 
Lucia Jusková,  Peter Kanóc, 
Peter Lancoš,  Martina źochová, 
Marianna Niemiecová,  Monika Ondková, 
Michal Puškár,  Gabriel Roman, 

Miriam Schnitzerová, Martin Tkáč, Katarína TočenáSv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download