Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
      Úspechy
      Umiestnenie
      Testovanie 5/9
      Rozvrh hodín
      Suplovamie
      Predmety - testy
      Známky
      Úlohy
      Tvorba
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Triedy

9. ročník - 2004/05

Triedny učitež:
Ing. Lívia Gočová
Žiaci:
Daniela Adamová,  TomᚠBabjak, 
Barbora Burášová,  Michal Cibere, 
Marek Čačko,  Peter Ďurčák, 
Michal Fedor,  Veronika Floriánová , 
Viliam Golmic,  Veronika Hlušková, 
Lenka Hospodárová,  Marianna Hudáková, 
Monika Ješková,  Ondrej Kačmár, 
Eva Kováčová,  Juraj Kušnír, 

Michal Lajterčuk, Veronika Maskážová, Jana Padová, Lenka Palečková, Roman Palkoci, Anna Patakyová, Milan Rovňak, Miroslava Semanová, Lucia Talnagyová, Peter Trčka, Natália Turaniyová, Michal Vasiž, Veronika ZitrickáSv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download