Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
      Úspechy
      Umiestnenie
      Testovanie 5/9
      Rozvrh hodín
      Suplovamie
      Predmety - testy
      Známky
      Úlohy
      Tvorba
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Triedy

8. A - 1995/96

Triedny učitež:
Mgr. Alžbeta Puškárová
Žiaci:
Róbert Baláž,  Martin Balog, 
Anna Bidleňová,  Dominika Bruňáková, 
Mária Butkovská,  Peter Butkovský, 
Milan Čurma,  Lýdia Čverčková, 
Lucia Ďurková,  Mária Hrešková, 
Miroslav Janák,  Roland Kostovčík, 
Vladimír Kudrík,  Martin Lang, 
Peter Lechman,  Jana Lipajová, 

Zuzana Mačugová, Ján Pilc, Marcel Polák, Monika SmaržíkováSv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download