Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
      Úspechy
      Umiestnenie
      Testovanie 9
      Rozvrh hodín
      Suplovamie
      Predmety - testy
      Známky
      Úlohy
      Tvorba
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Informatika


Webtest

Test pre 5. ročník - Word

 1. Program Word slúži:

 a) na vytváranie tabuliek

 c) na písanie textu

 b) na kreslenie

 d) na vytváranie prezentácií

  2. Na zvýraznenie v texte používame:

 a) riedené písmo

 c) ozdobné písmo

 b) podčiarknuté písmo

 d) tučné písmo

 3. Formátovanie písma sa nachádza:

 a) Na karte Domov

 c) Na karte Vývojár

 b) Na karte Vložiť

 d) Na karte Zobraziť

 4. Akou klávesovou skratkou s kopíruješ a vložíš vybraný text/obrázok?

 a) shift+C a shift+V

 c) ctrl+shift a shift+V

 b) ctrl+C a ctrl+V

 d) backspace+C a ctrl+V

 5. Najvhodnejšie zarovnanie textu je

 a) do bloku

 c) vpravo

 b) vycentrovať

 d) vľavo

 6. V jednom dokumente požívame najviac:

 a) jeden druh písma

 c) dva druhy písma

 b) tri druhy písma

 d) štyry druhy písma

 7. Do nového odstavca sa dostaneme pomocou tlačidla:

 a) Delete

 c) Shift

 b) Enter

 d) Ctrl

 8. Tlačidlo Delete slúži:

 a) vytvorenie mäkčeňa

 c) na vytvorenie dĺžňa

 b) na vymazanie pred kurzorom

 d) na vymazanie za kurzorom

 9. Veľké písmeno zadáme pomocou klávesu:

 a) Backspace

 c) NumLock

 b) Alt

 d) Shift

 10. Číselnú klávesnicu zapíname pomocou tlačidla:

 a) Shift

 c) NumLock

 b) Ctrl

 d) CapsLock

 


Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs@zsvolgomi.edu.sk Webmaster